Konkurs - subvencije i transferi za projekte razvoja turizma u 2019
 Konkurs - dotacije za projekte razvoja turizma u 2019
 Dodatni listovi za ATA karnete
 Pregled tehničkih standarda u bazi Instituta za standardizaciju
 Informacija - Uverenja o poreklu robe u postupcima javnih nabavki
 Korisničko uputstvo Poreske uprave za Obrazac POPDV
 Uputstvo za reizdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata PKS