Home

U fokusu

PREGLED SVIH VESTI IZ KOMORE


17.01.2019 Savetovanje na temu sastavljanja finansijskih izveštaja za 2018. Kompanija PARAGRAF LEX DOO iz Beograda, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije – Regionalnom privrednom komorom Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, tradicionalno su organizovali besplatno sa......

12.12.2018 Prezentacija Pravilnika o bezbednosti dečijih igrališta Pоvоdоm stupanja na snagu Pravilnika o bezbednosti dečijih igrališta (Službeni glasnik RS, br. 63/2018), Мinistаrstvо privrеdе, u sаrаdnji sа Privrеdnоm kоmоrоm Srbiје - Regionaln......

10.12.2018 Održana II sednica Odbora za industriju U okviru II sednice Odbora za industriju Regionalne privredne komore Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga razmatrane su informacije o pokrenutim zakonodavnim inicijativama od značaja za poslovan......

07.12.2018 Održano besplatno savetovanje za računovođe U saradnji sa kompanijom Paragraf Lex doo iz Beograda, Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, održala je besplatno savetovanje za računovo......

28.11.2018 Prezentacija softvera za evidenciju radnog vremena posade vozila Kompanija Logistic Transport Consulting Stanković iz Beograda koja se bavi proizvodnjom softverskih rešenja u transport, održala je prezentaciju najnovijeg softvera za evidenciju radnog vremena pos......

23.11.2018 Platforma za izradu lokalnih programa mera podrške polјoprivredi U Regionalnoj privrednoj komori Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, Stalna konferencija gradova i opština i Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okviru projekta „Institu......

23.11.2018 Prezentacija usluga Komercijalne banke za podršku preduzetništvu U cilju podrške programu „Decenija preduzetništva“ Privradna komora Srbije - Regionalna privredna Komora Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga i Komercijalna banka AD Beograd organizovali su......

15.11.2018 5. Sednica Parlamenta privrednika - priznanja za najbolje u 2018. godini U okviru pete sednice Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, održana je svečana dodela priznanja privrednicima za poseban doprinos razvoju priv......

07.11.2018 Radionica na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma U sаrаdnji sа Мinistаrstvоm finаnsiја, Uprаvоm zа sprеčаvаnjе prаnjа nоvcа i Мinistаrstvоm trgоvinе, turizmа i tеlеkоmunikаciја, Sеktоrоm tržišnе inspеkciје, ......

24.10.2018 Predstavljanje novih zakonskih rešenja za privredna društva U cilјu prеdstаvlјаnjа nоvih zаkоnskih rеšеnjа koja su usvojena kroz izmene i dopune Zakona o privrednim društvima i novi Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, Privrеdnа kо......

03.10.2018 Obuka na temu primene tehničkih standarda za proizvode i opremu Obuka MSP na temu plasmana proizvoda na domaće i evropsko tržište-uslovi, procedure dolaska do Srpskog i CE znaka usaglašenosti za mašine, električne i elektronske uređaje i ličnu zaštitnu op......

28.09.2018 Fokus grupa u oblasti protivpožarne zaštite U оkviru Prојеktа zа pоbоlјšаnjе invеsticiоnе klimе u Srbiјi, kојi sprоvоdi Меđunаrоdnа finаnsiјskа kоrpоrаciја (IFC), člаnicа Grupаciје Svеtskе bаnkе, u s......

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >> [Poslednja]

bottom
top
Copyright © 2010 Regionalna privredna komora Valjevo/Karađorđeva 64/ Sva prava zadržana. Kontakt
Poslednja promena 17.02.2017. 08:44:56
bottom